Bez názvu, olej na plátně, 100x80 cm, 2016

Bez názvu, kombinovaná technika na papíře, 50x50 cm, 2015

Bez názvu, olej na plátně, 80x130 cm, 2015

Bez názvu, koláž na papíře, 21x30 cm, 2015

Bez názvu, koláž na papíře, 21x30 cm, 2015Bez názvu, koláž na papíře, 21x30 cm, 2015

Muzeum / The Museum

Bez názvu, prostorová koláž na papíře, 43x31 cm, 2014
Bez názvu, prostorová koláž na papíře, 43x31 cm, 2014Koláž I, olej na plátně, 25x25 cm, 2013
Koláž III, olej na plátně, 30x25 cm, 2014
Koláž II, olej na plátně, 30x30 cm, 2013Monument, dřevo, lak, korálky, 14x19x14 cm, 2014

Ledovec, dřevo, lak, 8x10x4 cm, 2014
Ledovec, olej na plátně, 40x35 cm, 2013

Ledovec, analogová fotografie, 10x10 cm, 2013
Mural painting, olej na plátně, 40x45 cm, 2014

V muzeu III, akvarel na papíře, 21x15 cm, 2014
V muzeu I, akvarel na papíře, 21x30 cm, 2013

V muzeu II, akvarel na papíře, 30x21cm, 2013Bez názvu, koláž na papíře, 21x15 cm, 2013

Bez názvu, koláž na papíře, 21x15 cm, 2013


Krabička, koláž na papíře, 15x21 cm, 2013

Konstrukce, koláž na papíře, 21x15 cm, 2014


Muzejnictví, archivářství a sběratelství jsou jistě pojmy, v uplynulém období na poli současného umění, často reflektované. Loňská absolventka ateliéru Vasila Artamonova, Dita Klicnarová, se zmíněným tématem pracuje systematicky již delší dobu. Její nový projekt, respektující specifika prostoru galerie, zahrnuje především autorčinu nedávnou zkušenost, a sice výpravu do dalekého Mongolska. Charakter a atmosféra tamních regionálních muzeí výrazným způsobem ovlivnila její dosavadní uvažování o těchto shromaždištích střípků pamětí a stop dekád minulých.

„Žijeme v čase, kdy se (…) muzejní architektura obrací vzhůru nohama, kdy je architektura muzea obvykle důležitější než jeho obsah. Muzea se zřídkakdy staví proto, aby hostila umění, ona jsou uměním sama o sobě. Kdo má muzeum, bude mít i umění.“
(Dubravka Ugrešicová, Archivománie, Labyrint revue, archiv autorky)

Všichni jste srdečně zváni.

Za TVAR,
Julia Grybos a Barbora Zentková

Sběratel krystalů / Crystal Collector


V rámci diplomové práce s názvem Sběratel krystalů se zabývám fenoménem sběratelství, konkrétně krystalem jako předmětem fiktivní sbírky. Výběr předmětu pozornosti podléhá subjektivní fascinaci, která je vlastní sběrateli. Sbírka samotná má však vždy stejně jako krystal zákonitou vnitřní strukturu. Smysl jednotlivých prvků je až v jejich existenci v rámci celku. Hlavními artefakty sbírky jsou malby na plátnech, přičemž závěsný obraz se zde stává stejně fetišizovaným artefaktem jako sbíraný krystal.

Bez názvu, koláž a tuš na papíře, 30x42 cm, 2013
Dvojčatění minerálu, koláž a tuš na papíře, 21x30 cm, 2013

Bez názvu, koláž na papíře, 15x10 cm, 2013Jeskyně 4, koláž na papíře, 15x10 cm, 2013
Jeskyně 5, koláž na papíře, 15x10 cm, 2013


Jeskyně 3, koláž na papíře, 10x15 cm, 2013

Bez názvu, koláž na papíře, 19x27 cm, 2013

Minerál 16, akvarel a inkoust na plátně, 35x45 cm, 2013

Jeskyně 2, kombinovaná technika na plátně, 25x35 cm, 2013


Sběratel krystalů 2, akvarel a inkoust na plátně, 180x125 cm, 2013
Sběratel krystalů, akvarel a inkoust na plátně, 180x125 cm, 2013


Magnetický minerál, kombinovaná technika na plátně, 28x35 cm, 2013

Diamanty v meteoritu, kombinovaná technika na plátně, 28x35 cm, 2013

Jeskyně, kombinovaná technika na plátně, 50x50 cm, 2013

Fluoresenční minerál, kombinovaná technika na plátně, 60x45 cm, 2013

Minerál 14, koláž na papíře, 9x7 cm, 2013

Minerál 7, kombinovaná technika na plátně, 7x7 cm, 2012

Minerál 15, koláž na plátně, 7x7 cm, 2013

Sběratel, olej na plátně, 45x55 cm, 2013